Aktuelt Lige nu i Region Danmark.

 

Den omtalte ” lovbefalede ” Newcastle Vaccinations Plan er nu endelig ved at være på plads og kravene i forhold til ” Erhvervet ” og deres betydning i forhold til ” Danmark ” som eksport land er nu til at få øje på  hvilket vi i Nordisk Special Klub For Fodbefjerede Dværge 

 Takker Embeds mands Værket for og de ” Stats Veterinære ” som har gjort et kæmpe stykke arbejde for at sikre vores hobby en kultur mæsig mulighed for at overleve, den erhvervsmæssige vaccination er godt nok ikke vores sag ” men en sikring af arbejdspladser og eksport giver vel stof til eftertanke !.

De fordele som vi i ” Nordisk Special Klub For Fodbefjerede Dværge  ” ser ved denne ordning er sikkert for de fleste til at få øje på

Det bliver nemlig i første omgang muligt for de fleste af os at udstille i udlandet uden særligt mange restrektioner ! .

Vi vil på baggrund af et ” Vaccinations Bevis ” og med en transport tilladelse kunne være tilstede på de fleste udstillinger og skal ikke som tidligere ” isoleres ” i haller for os selv.

Det vi så må have for øje er den form for ” Vaccination ”som indføres og i hvilken grad den er udmålt i forhold til en ” Risiko ” vurdering !.

Der findes i dag flere former som er implementeret internationalt og som er fuldstændigt Videnskabeligt ” risiko ” vurderet.

Derfor må man håbe at man vælger ” såvel ” en der svare til det ” Juridiske ” ansvar som man har som opdrætter og Udstiller ” Så ” man ikke senere ved en ” Blod ” prøve udtagning kan blive stillet til ” Ansvar ” hvis det viser sig at dyrene ikke er ordentligt ” Vaccineret !.

Dette faktum samt det at vi ikke har fået svar på i nu ! ” Nemlig ” hvordan den ” Danske Dyrlæge Forening ” ser på det ansvar de har i forbindelse med en evt. Udlevering af ” Vaccinen ” og at de så efterfølgende skal skrive under på en ” Vaccination ” som de ikke har set med egne øjne giver det næste ” Store ” problem !.

De kan naturligvis vælge og udskrive ” Vaccinen som Medicin ” og er som sådan ikke ansvarlig for at der har fundet en ” Vaccination ” sted !

Men hvad så med den bekræftelse og attestation der skal ligge som bevis når vi møder frem med vore dyr på diverse udstillinger!.

Det alvorligste problem de kommende forhandlere får stukket i hovedet er nok ” Spørgsmålet ” i forhold til ” Risiko ” vurderingen og det ” Lov Krav ” der er i forhold til hold af ” Hobby ” betonet fjerkræ hold og de ” 30 stk. Høns man må holde inklusiv tillæg ” !.

Enhver kan jo uden nogen støre ” regnemaskine ” regne ud at det er ikke mange ” Høns ” vi hobby avlere har og som følge af dette ikke nogen støre ” Risiko ” !.

Hvis vi holder os til de ” 30 stk. ! ” Men er det nu sådan og hvor mange ringe er der egentligt udleveret i forhold til hver enkelt ” organiseret Medlem ” !

Mit råd må være ” se ” at få ” Loven ” om de ” 30 høns ” skrotet i en fart og sandsynlig gør ved ” Forhandlingerne hvad der er ” Realistisk ” !.

                                                                                                   Jørn Clevin.